Homonymus

Zdenka

důchodkyně — retired

Je úžasné že se může cestovat. Mám syna v Norimbergu a je úžasné že může kdykoliv přijet. Hranice mezi lidmi – aby to vždy byli hranice slušnosti, úcty a vzájemné tolerance...

It’s great that we can travel. I have a son in Norimberg and it is great that he can visit us anytime. The borders between people- should be the borders of politeness, respect and tolerance…

Vlasta

důchodkyně — retired

Slušnost, tolerance, úcta, medzilidské vztahy.

Decency, tolerance, respect and interpersonal relationships.