Homonymus

Oskar

unknown

No selfishness, no borders.

Tanja

Granica dla mnie jest jak miłość, jeśli kogoś kochasz, możesz robić co chcesz, tak samo jest z granicą, jeśli ich nie masz, możesz wyjechać gdziekolwiek chcesz. Dla mnie granice nie istnieją.

Border for me is like love, if you love someone you can do whatever you want to, the same is applicable for the borders, if you don’t have them, you can travel wherever you want to. For me the borders don’t exist.

Marta

Borders. It’s a limit that doesn’t let you grow up.

Gabriella

Only in your mind.

Nikolas

No Border.

Claudia

It is a limit to be crossed.